Straatplan

Straatplan

Voor rijwoningen maak ik geen individueel advies meer, het is te veel werk voor een vaak toch al vrij lage energierekeningen omdat de tussenmuren naar de buren al warm zijn. Maar ik wil wél impact hebben met mijn adviestoko, daar deed ik het immers voor. Recent zag ik het licht : hoe ik rijwoningbewoners kan helpen, toch vaart kan maken en het ook nog werkbaar houden voor mezelf.

Met het straatplan maak ik voor een hele straat (of wijk, als het allemaal dezelfde huizen zijn) in één keer een plano basis van een doortimmerd energiemodel van een paar referentiewoningen. Normaal gesproken zijn dit de hoek-, en een tussenwoning.

In de Wolterbeekstraat in Den Haag ben ik het momenteel voor het eerst aan het doen.

Hoe werkt het?

Je vraagt bij je gemeente als wijkraad / buurtvereniging / initiatiefnemer met de voorbeeldbrief onder aan deze pagina subsidie aan (of je crowdfund het plan, nog beter, wees creatief) voor het ParisProofPlan voor een straat. Ik kom dan met mijn team een paar referentiewoningen bekijken, spreek de bewoners, luister goed naar wat ze me vertellen over hun woonervaring in dit type woning, maak scans en laat een blowerdoortest doen die voor dit type huis de typische luchtdichtheidsgebreken en warmtelekken gaat opsporen.

Een 3D-model van een rijwoning, de zijgevels verliezen geen warmte.

Met alle verzamelde informatie maak ik een degelijk nZEB energiemodel dat inzichtelijk maakt waar de energie nú verloren gaat en waar (dus) de grootste kansen liggen. Ik maak op basis van deze informatie een doortimmerd advies om dit woningtype in stappen “Paris Proof” te maken. Dit is de mate van energiezuinigheid waarvan de overheid nog niet goed snapt hoe ze dat moet benoemen. Het is een beetje de missing link in de hele energietransitiesdiscussie….

Het leuke is dat jij, initiatiefnemer, gratis een hoogwaardig advies krijgt voor je woning, veel beter nog dan ik normaal richting particulieren kan verantwoorden met mijn tariefstelling, ik kan gewoon veel meer uren besteden aan heel hoogwaardig plan. Als je bijvoorbeeld Buurkracht gebruikt dan kan je makkelijk je wijk mobiliseren.

Ik presenteer het plan aan de straat en de wethouder en als jullie willen help ik ook nog met het uitzoeken van partijen die de oplossingen die aangeraden worden ook daadwerkelijk kunnen uitrollen.

In het eBoek op deze site kan je alvast lezen waar ik allemaal naar kijk en aan welke oplossingen ik denk. Als je het boek koopt en ik mag jullie straat straks van een plan voorzien dan krijg je de kosten terug.

De Voorbeeldbrief

Voorbeeld van een uitgewerkt straatplan : de Wolterbeekstraat in Den Haag